Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao?

Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao?

Hoán đổi giữa con người và con vật bạn có bao giờ nghĩ đến điều này trước đây chưa?

Hằng ngày, chúng ta ăn thịt những con động vật và không hề mảy may suy nghĩ hay có cảm xúc gì vì đó là một thói quen, và bạn cho rằng đó là một quy luật của tự nhiên. Chưa nói đến những thú vui tiêu khiển đến từ những con vật mà bạn nuôi hằng ngày. Tuy nhiên, nếu một này nào đó, ở một thế giới nào đó, con người chúng ta trở thành chính những động vật mà chúng ta đang ăn thịt và tiêu khiển thì bạn sẽ cảm nhận như thế nào?

Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao? Hoán đổi giữa con người và con vật. Bạn nghĩ sao?

Với những bức ảnh biếm họa trên, có lẽ bạn cũng thấu hiểu được phần nào những cảm nhận của những con vật mà hằng ngày chúng ta ăn hoặc dùng chúng để tiêu khiển. Bạn thường mặc định trong đầu rằng, con vật sinh ra là để phục vụ cho những nhu cầu hằng ngày của mình. Tuy nhiên, nhớ rằng chúng cũng có cảm nhận, cũng biết đau và cũng biết sợ hãi. Đặc biệt, với nạn săn bắn trái phép và những sai lầm về quan niệm thuốc quý cũng góp phần không ít vào việc hủy hoại mội trường và làm tuyệt chủng những loài thú quý hiếm. Hãy ngừng lại ngay khi còn có thể để không làm hại những sinh linh vô tội này!

Theo Thư – vnphoto