Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống.

Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống.

Cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì đằng sau nó là hiện thực tàn nhẫn bấy nhiều.

Thế giới ngày nay sự thật không chỉ bị bóp méo bởi dư luận, bởi con người mà còn bằng các hình thức cũng như các phần mềm do chính con người tạo ra. Những thành công mà bạn có được ngày hôm nay, bạn được mọi người công nhận mọi người biết đến nhờ tài năng của bạn. Mọi người sẽ tán dương, khen thưởng sẽ “nhào” tới tay bắt mặt mừng, các nhà báo không ngừng tung hô bạn. Nhưng đến một ngày nào đó khi bạn đã “ngủ quên trên chiến thắng” khi bạn thất bại cũng chính họ là người vùi dập và quay lưng lại với bạn, không chỉ vậy họ còn nói rằng bạn chỉ thành công vì tiền, vì sự chống lưng của người khác mà thôi. Xã hội ngày nay bị suy thoái văn hóa, ý thức con người mất dần đi. Họ phụ thuộc quá nhiều vào ma lực đồng tiền và ỷ lại vào những công nghệ hiện đại mà người khác chế tạo ra. Sẵn sàng hi sinh mọi thứ, dẫm đạp lên tất cả chỉ để có được thành công.

Đằng sau của mỗi sự thành công hay thất bại đều có một sự thật rất tàn nhẫn mà không ai không trải qua khi sống trong xã hội này!

Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống. Hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống.

Quá nhiều tệ nạn xã hội, chữ “tiền” luôn đi đôi với chữ “bạc” bạc tình bạc nghĩa, bạc cả số phận, đạo đức của cả một thế hệ loài người. Hiện thực tàn nhẫn luôn là thứ mà chúng ta phải ngẫm nghĩ lại trong thế giới hiện đại hóa này.

Theo Thư – vnphoto