Nhập môn Typography: 7 tính chất quan trọng Designer cần ghi nhớ

Nhập môn Typography 7 tính chất quan trọng Designer cần ghi nhớ_8 Typography là nghệ thuật làm việc với các phông chữ, nhằm diễn đạt tốt hơn, dễ nhìn và hấp dẫn hơn một đoạn chữ hoặc thông điệp nào đó. Trước khi tập tành làm quen với môn nghệ thuật này, bạn cần nắm…

Continue Reading