Bộ ảnh vui “cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng” của NAG Đức Ảnh Việt

Bộ ảnh vui

Sau bộ ảnh anh em nhà chanh thì hôm nay chúng tôi lại chia sẻ tiếp đến mọi người một bộ ảnh với cùng chủ đề nhưng khác nhân vật “cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng” do NAG Đức Ảnh Việt chụp và chỉnh sửa.

Với một cuộc truyện khá vui, đó là hai anh em nhà trứng đang cố gắng “đào tẩu” để thoát khỏi những bàn tay con người. Hai anh em phải cùng nhau vượt qua muồn vàn khó khăn và thử thách. Từ việc chạy từ nơi này đến nơi khác, gặp những trơt ngại như sự rượt đuổi của chú gà trống. Hay bị dòng nước cuốn trôi, cho đến những cơn mưa lớn…Rồi phải vượt qua biết nhao nhiêu địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, đến cuối cùng sau khi vượt qua hết những chương ngại ấy thì…hai anh em lại bị một bàn tay còn người tóm được. Tuy là một câu chuyện vui nhưng cũng mang nhiều bài học ý nghĩa : như cho ta thấy được tình cảm anh em cũng như tình đoàn kết giữa hai quả trứng. Dù cho có vượt qua khó khăn thử thách bao nhiêu thì anh em vẫn sẽ luôn luôn giúp đỡ lần nhau.

Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt
Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt Bộ ảnh vui "cuộc đào tẩu của 2 anh em nhà trứng" của NAG Đức Ảnh Việt

Theo Thư –vnphoto (sưu tầm)