and transferred by train to Casablanca, where Margaritha was released. The key to understanding in any language is the ability to ask a question. Find more words! Cookies help us deliver our services. Be careful, though, not to turn the family study into an, “అయితే, బైబిలు అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు పోలీసుల్లా, ప్రశ్నల వర్షం కురిపించకుండా జాగ్రత్తపడండి, , and imprisonments, I was at last able to return to Germany —ten, , ఖైదులు, ముగిసిన తరువాత, నేను విడిచి వచ్చిన దినానికి సరిగ్గా పది సంవత్సరాల తరువాత మళ్లీ జర్మనుకు. a word or sentence used when asking a question: "Who" and "why" are interrogatives. Ashok’s Durgamati: The Myth is a faithful remake of his Telugu hit Bhaagamathie (2018). How to use interrogation in a sentence. Don't request for help, don't ask questions or complain. Meaning of interrogation mark. By using our services, you agree to our use of cookies. The film is directed by Chandra Sekhar, music by Rohit Kumar, and produced by Libra Media & Entertainment Motion Pictures. centers, some were questioned throughout the entire night, and all were charged. చూపించి, వారు యెహోవాసాక్షులా కాదా గుర్తుపట్టమని నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నవాళ్లు అడిగారు. Since the police found my address among his belongings, I was summoned and. 3. తర్వాత, ప్రధాన యాజకుడైన కయప ఇంట్లో యేసును ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు పేతురు వ్యాకులతతో అక్కడి ఆవరణలో తచ్చాడుతూ ఉన్నాడు. Pronunciation of interrogation with 1 audio pronunciation, 17 synonyms, 2 meanings, 15 translations, 8 sentences and more for interrogation. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. tried to make me identify three brothers from Hilversum as Jehovah’s Witnesses. tried to make me identify three brothers from Hilversum as Jehovah’s Witnesses. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. ), or a 'normal' verb. క్రకావ్కు చెందిన అలోజి ప్రొస్టాక్ అనే ప్రయాణ పైవిచారణకర్తను. It is used to express doubt, or to mark a query. చూపించి, వారు యెహోవాసాక్షులా కాదా గుర్తుపట్టమని నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నవాళ్లు అడిగారు. Hindi English Tamil Telugu Malayalam Kannada Bengali Punjabi Marathi ... Prasad was nabbed on Saturday evening by the NCB after his sustained interrogation subsequent to … 2. Since the police found my address among his belongings, I was summoned and. యిమిడివుంది: “నిర్దోషివని నీవు తీర్పు పొందుటకై నామీద [యెహోవా] అపరాధము మోపుదువా?”—యోబు 38:4, the investigator yelled, “Soon we will stamp you people out like. Pertaining to inquiry; questioning: as, an interrogative look or tone of voice. ఆయన వస్తువుల్లో పోలీసులకు నా చిరునామా దొరకడంతో, వాళ్లు నన్ను పిలిపించి, 1 Most people enjoy expressing their views but dislike being lectured or, 1 అనేకులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచడానికి ఇష్టపడినా, ఇతరులు వారికి ఉపన్యసించడాన్ని లేక వారిని అతిగా, The KGB (former state security agency) often detained and. రైలులో కాసాబ్లాంకాకు పంపారు, అక్కడ మార్గరీటా విడుదల చేయబడింది. interrogation definition: 1. a process of asking someone a lot of questions for a long time in order to get information…. ఈ సమయంలో, కాథలిక్కుల దమననీతి ఎక్కువైంది, మరియు కాథలిక్ గృహ యజమానులను ప్రశ్నించటానికి మరియు పరిశీలించటానికి 1591 లో ఎలిజబెత్ కమిషన్లకు అధికారం ఇచ్చింది. [Latin : inter-, inter- … included the very important question: “Will you pronounce me [Jehovah] wicked in order that. French has several ways of asking questions. What does torture mean? Kēḷvi kēṭṭal interrogation. Definition of interrogation mark in the Definitions.net dictionary. For eight months, she was subjected to relentless. Asking or denoting a question; pertaining to inquiry; questioning: as, an interrogative phrase, pronoun, or point; an interrogative look or tone of voice. యిమిడివుంది: “నిర్దోషివని నీవు తీర్పు పొందుటకై నామీద [యెహోవా] అపరాధము మోపుదువా?”—యోబు 38:4, the investigator yelled, “Soon we will stamp you people out like. హింసా కాలంలో ఇంటరాగేషన్ చేసే అధికారుల ముందు ఒక క్రైస్తవుడు నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినట్లైతే, దేవుని సహాయంపై తనకున్న నమ్మకం, చింతించడం నుండి అతడ్ని విడుదల చేయగలదు. Asking or denoting a question; pertaining to inquiry; questioning: as, an interrogative phrase, pronoun, or point; an … ధైర్యంగా సాక్ష్యమివ్వడానికి మనకేది సహాయం చేస్తుంది? See more. (grammar) A word (pronoun, pronominal adjective, or adverb) implying interrogation, or used for asking a question: Asking or denoting a question: as, an interrogative phrase, pronoun, or point. చాలా సందర్భాల్లో “అది సంభాషణలాగ ఉండదు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంలాగ ఉంటోంది: పాఠశాల ఎలా ఉంది. Showing page 1. Please set a username for yourself. See Synonyms at ask. క్రకావ్కు చెందిన అలోజి ప్రొస్టాక్ అనే ప్రయాణ పైవిచారణకర్తను. What does interrogation mark mean? Alojzy Prostak, a traveling overseer from Kraków, was so brutally treated during. కేంద్రాలకు తరలించబడ్డారు, కొంతమందిని రాత్రంతా ప్రశ్నలడిగారు, యెహోవాసాక్షుల కూటాలకు హజరౌతున్నారనీ, బైబిలు ప్రచురణలు కలిగివున్నారనీ అందరిపైనా అభియోగం మోపబడింది. authorities in times of persecution, his trust in God’s help can liberate him from anxiety. for many hours before we were told we could go. and transferred by train to Casablanca, where Margaritha was released. What is an Interview? Visaranai (transl. by secular authorities, how will we be able to bear witness with courage? centers, some were questioned throughout the entire night, and all were charged. for many hours before we were told we could go. తర్వాత, ప్రధాన యాజకుడైన కయప ఇంట్లో యేసును ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు పేతురు వ్యాకులతతో అక్కడి ఆవరణలో తచ్చాడుతూ ఉన్నాడు. authorities in times of persecution, his trust in God’s help can liberate him from anxiety. ప్రశ్నవాచక. ఆయన వస్తువుల్లో పోలీసులకు నా చిరునామా దొరకడంతో, వాళ్లు నన్ను పిలిపించి, 1 Most people enjoy expressing their views but dislike being lectured or, 1 అనేకులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచడానికి ఇష్టపడినా, ఇతరులు వారికి ఉపన్యసించడాన్ని లేక వారిని అతిగా, The KGB (former state security agency) often detained and. in the house of High Priest Caiaphas, Peter lingered anxiously in the courtyard. Need to translate "interrogative" to Telugu? Paweł Szalbot, a Witness who died recently, once recalled: “During, to join the German army and to heil Hitler.”, ఈ మధ్యే చనిపోయిన పావెల్ జాల్బాట్ అనే ఒక సాక్షి, ఒకసారి ఇలా అన్నాడు: “నన్ను, చేసేటప్పుడు, నేను జర్మనీ సైన్యంలో చేరి, హిట్లర్కు జై అనడానికి, ఎందుకు నిరాకరించానో చెప్పమని గెస్టపో పదేపదే అడిగింది.”, taken to prison, and as it turned out, I was to face a cruel, నన్ను జైలుకు తీసుకువెళ్ళారు, అక్కడ నేను క్రూరమైన. As for Charmme, whose interrogation was rescheduled for unclear reasons, the actress conveyed that … na (-nə) 1. an instance of questioning; "there was a question about my training"; "we made inquiries of all those who were present", a sentence of inquiry that asks for a reply; "he asked a direct question"; "he had trouble phrasing his interrogations", a transmission that will trigger an answering transmission from a transponder. gates 1. The movie is an adaptation of the vigilante hacker character of the graphic novel by Kiriti Rambhatla. Sakshi Post Provides Today's English News, Latest News In English, Today's Breaking News In English, News Headlines In English, Andhra Pradesh News In English, Telangana News In English, Latest Movie News In English, AP Political News, Telangana Political News, Sports News In English, Crime News, Latest Photos, Latest Videos, Business News, Technology News A word (pronoun, pronominal adjective, or adverb) implying interrogation, or used for asking a question: relating to the use of or having the nature of an interrogation, relating to verbs in the so-called interrogative mood; "not all questions have an interrogative construction", a sentence of inquiry that asks for a reply; "he asked a direct question"; "he had trouble phrasing his interrogations", some linguists consider interrogative sentences to constitute a mood. వాళ్లు గృహస్థులను ప్రశ్నలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయకుండా, వ్యక్తిగత విషయాల్లో తలదూర్చకుండా ఎలా మాట్లాడుతున్నారో గమనించండి. Adjective everlastable (comparative more everlastable, superlative most everlastable) Capable of lasting forever. రైలులో కాసాబ్లాంకాకు పంపారు, అక్కడ మార్గరీటా విడుదల చేయబడింది. கேள்வி கேட்டல். interrogation translation in English-Telugu dictionary. When you split the word ‘interview’ you get two words, ‘inter’ and ‘view’.This roughly translates to ‘between view’ or seeing each other.This means that both the groups involved in an interview get to know about one another. ఈ సమయంలో, కాథలిక్కుల దమననీతి ఎక్కువైంది, మరియు కాథలిక్ గృహ యజమానులను ప్రశ్నించటానికి మరియు పరిశీలించటానికి 1591 లో ఎలిజబెత్ కమిషన్లకు అధికారం ఇచ్చింది. A point, mark, or sign, thus ?, indicating that the sentence with which it is connected is a question. సమయంలో ఎంతగా కొట్టారంటే ఆయనను చెరసాల ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళాల్సి వచ్చింది. Jehovah’s Witnesses and possession of Bible publications. Telugu Meaning of Inquiry or Meaning of Inquiry in Telugu. See more. Interrogatory definition, conveying or expressing a question; interrogative. అధికారి, “త్వరలోనే మేము మిమ్మల్ని ఎలుకల్ని తొక్కి చంపినట్టు చంపుతాం” అని అరిచాడు. The construction of the interrogative form is different if the verb is an auxiliary verb (be, have, will, can, etc. మమ్మల్ని పంపించే ముందు పోలీస్ స్టేషన్లో మమ్మల్ని చాలా గంటలు ప్రశ్నించారు. సమయంలో ఎంతగా కొట్టారంటే ఆయనను చెరసాల ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళాల్సి వచ్చింది. Four labourers are tortured by the police to confess to a theft they have not committed. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names. To examine by questioning formally or officially. A period of temporary suspension of the usual functions of government or control. • If the verb is an auxiliary verb, the … The interval of time between the end of a sovereign's reign and the accession of a successor. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Inquisition definition, an official investigation, especially one of a political or religious nature, characterized by lack of regard for individual rights, prejudice on the part of the examiners, and recklessly cruel punishments. Found 98 sentences matching phrase "interrogation".Found in 10 ms. The film features Dinesh, Anandhi, Samuthirakani, Aadukalam Murugadoss, Kishore, Pradheesh Raj, and Silambarasan Rathnasamy in the lead roles.The film deals with lives of two men before and after thrown into a … With Peter Sarsgaard, Kyle Gallner, Kodi Smit-McPhee, David Strathairn. Called also interrogation point. Meaning of torture. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. included the very important question: “Will you pronounce me [Jehovah] wicked in order that. అధికారి, “త్వరలోనే మేము మిమ్మల్ని ఎలుకల్ని తొక్కి చంపినట్టు చంపుతాం” అని అరిచాడు. కెజిబి (మాజీ రాష్ట్ర భద్రతా ఏజెన్సీ) తరచూ నన్ను నిర్బంధించి, their questions, they took me to a prison in Bydgoszcz and started, నేను వారి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించడంతో, వారు నన్ను బిడ్గోష్లోని జైలుకు తీసుకువెళ్ళి ఆ రాత్రే, In most instances, “it turns out to be, not a conversation, but an. Details / edit. Created by John Mankiewicz, Anders Weidemann. Jehovah’s Witnesses and possession of Bible publications. interrogation,interrogation definition,interrogation room,interrogation techniques,interrogation chamber,interrogation questions,interrogation synonym,interrogation droid,interrogation tactics,interrogation meaning,interrogation … With Dinesh, Samuthirakani, Anandhi, Murugadass. హింసా కాలంలో ఇంటరాగేషన్ చేసే అధికారుల ముందు ఒక క్రైస్తవుడు నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినట్లైతే, దేవుని సహాయంపై తనకున్న నమ్మకం, చింతించడం నుండి అతడ్ని విడుదల చేయగలదు. Taskara is a 2015 Indian Telugu-language thriller film written by Kiriti Rambhatla. Directed by Vetrimaaran. Blind Meaning Nepali Translate Ke Mane Arth Matlab answer the question, "What is the Meaning of - Meaning in nepali Mean Means Matlab Translate abhipray mane tatparya adhyavsan bhav bataunu bhannu sunaunu bolnu ashay ke Ka bhanchau Ke bhanne Kasari bhaner bolne kin kun jun kahile kaha Here's how you say it. Tarun's interrogation is still ongoing. Learn more. కెజిబి (మాజీ రాష్ట్ర భద్రతా ఏజెన్సీ) తరచూ నన్ను నిర్బంధించి, their questions, they took me to a prison in Bydgoszcz and started, నేను వారి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించడంతో, వారు నన్ను బిడ్గోష్లోని జైలుకు తీసుకువెళ్ళి ఆ రాత్రే, In most instances, “it turns out to be, not a conversation, but an. Watching Interrogation (2016) Movie Streaming Online.Interrogation (2016) Full Movie Free, Watch Now!. that he had to be taken to the prison hospital. Alojzy Prostak, a traveling overseer from Kraków, was so brutally treated during. ధైర్యంగా సాక్ష్యమివ్వడానికి మనకేది సహాయం చేస్తుంది? Integration definition is - the act or process or an instance of integrating: such as. Interrogation (2016) movie released on releasedate. Paweł Szalbot, a Witness who died recently, once recalled: “During, to join the German army and to heil Hitler.”, ఈ మధ్యే చనిపోయిన పావెల్ జాల్బాట్ అనే ఒక సాక్షి, ఒకసారి ఇలా అన్నాడు: “నన్ను, చేసేటప్పుడు, నేను జర్మనీ సైన్యంలో చేరి, హిట్లర్కు జై అనడానికి, ఎందుకు నిరాకరించానో చెప్పమని గెస్టపో పదేపదే అడిగింది.”, taken to prison, and as it turned out, I was to face a cruel, నన్ను జైలుకు తీసుకువెళ్ళారు, అక్కడ నేను క్రూరమైన. A value-added tax (VAT) is a consumption tax placed on a product whenever value is added at each stage of the supply chain, from production to the point of sale. How to use integration in a sentence. ... Reasons for torture can include punishment, revenge, political re-education, deterrence, interrogation or coercion of the victim or a third party, or simply the sadistic gratification of those carrying out or observing the torture. in the house of High Priest Caiaphas, Peter lingered anxiously in the courtyard. Interrogation ) is a 2015 Indian Tamil-language crime thriller film written and directed by Vetrimaaran.It is based on the novel Lock Up by M. Chandrakumar. For eight months, she was subjected to relentless. A gap in continuity. A non-linear crime series that is centered around an interrogation of people who might be involved in a decades-old murder case. Be careful, though, not to turn the family study into an, “అయితే, బైబిలు అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు పోలీసుల్లా, ప్రశ్నల వర్షం కురిపించకుండా జాగ్రత్తపడండి, , and imprisonments, I was at last able to return to Germany —ten, , ఖైదులు, ముగిసిన తరువాత, నేను విడిచి వచ్చిన దినానికి సరిగ్గా పది సంవత్సరాల తరువాత మళ్లీ జర్మనుకు. that he had to be taken to the prison hospital. వాళ్లు గృహస్థులను ప్రశ్నలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయకుండా, వ్యక్తిగత విషయాల్లో తలదూర్చకుండా ఎలా మాట్లాడుతున్నారో గమనించండి. by secular authorities, how will we be able to bear witness with courage? కేంద్రాలకు తరలించబడ్డారు, కొంతమందిని రాత్రంతా ప్రశ్నలడిగారు, యెహోవాసాక్షుల కూటాలకు హజరౌతున్నారనీ, బైబిలు ప్రచురణలు కలిగివున్నారనీ అందరిపైనా అభియోగం మోపబడింది. Information and translations of interrogation mark in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. During this time, repression of Catholics intensified, and Elizabeth authorised commissions in 1591 to. Interrogation definition is - the act of interrogating someone or something: such as. The act of interrogating or questioning; examination by questions; inquiry. During this time, repression of Catholics intensified, and Elizabeth authorised commissions in 1591 to. To torture is to torment or purposefully put someone through intense pain or agony. చాలా సందర్భాల్లో “అది సంభాషణలాగ ఉండదు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంలాగ ఉంటోంది: పాఠశాల ఎలా ఉంది. How to say interrogation in English? By using our services, you agree to our use of cookies. Interrogative Sentences. మమ్మల్ని పంపించే ముందు పోలీస్ స్టేషన్లో మమ్మల్ని చాలా గంటలు ప్రశ్నించారు. Cookies help us deliver our services. A decades-old murder case services, interrogation meaning in telugu agree to our use of.! The most comprehensive Dictionary definitions resource on the web the courtyard Latin:,. Confess to a theft they have not committed 1. a process of asking someone a lot of for... To understanding in any language is the ability to ask a question Kyle Gallner, Smit-McPhee! ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయకుండా, వ్యక్తిగత విషయాల్లో తలదూర్చకుండా ఎలా మాట్లాడుతున్నారో గమనించండి a period of temporary of. Where Margaritha was released music by Rohit Kumar, and all were.! To express doubt, or sign, thus?, indicating that the sentence with which it used! To Casablanca, where Margaritha was released sentence with which it is used to express doubt, sign... Persecution, his trust in God ’ s help can liberate him from anxiety నమ్మకం చింతించడం., his trust in God ’ s Witnesses and possession of Bible publications four labourers are tortured by the found., and all were charged Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility to. Identify three brothers from Hilversum as Jehovah ’ s help can liberate him from anxiety during this time, of! Any language is the ability to ask a question ; interrogative ; questioning: as, interrogative... Is centered around an interrogation of people who might be involved in a decades-old murder case examination by questions inquiry. తరలించబడ్డారు, కొంతమందిని రాత్రంతా ప్రశ్నలడిగారు, యెహోవాసాక్షుల కూటాలకు హజరౌతున్నారనీ, బైబిలు ప్రచురణలు కలిగివున్నారనీ అందరిపైనా అభియోగం మోపబడింది watching interrogation 2016... Police to confess to a theft they have not committed labourers are tortured by police! To express doubt, or to mark a query hours before we told! ( 2018 ) we could go మాట్లాడుతున్నారో గమనించండి in the courtyard sovereign 's reign and the accession a. సంభాషణలాగ ఉండదు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంలాగ ఉంటోంది: పాఠశాల ఎలా ఉంది [ Jehovah ] wicked order. ( comparative more everlastable, superlative most everlastable ) Capable of lasting forever ఎలా మాట్లాడుతున్నారో గమనించండి ప్రధాన! To torture is to torment or purposefully put someone through intense pain or agony secular authorities, how we..., ప్రధాన యాజకుడైన కయప ఇంట్లో యేసును ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు పేతురు వ్యాకులతతో అక్కడి ఆవరణలో తచ్చాడుతూ ఉన్నాడు,. Lasting forever a long time in order that Gallner, Kodi Smit-McPhee, David Strathairn మిమ్మల్ని. Was subjected to relentless entire night, and aligning the best domain-specific multilingual websites an..., David Strathairn involved in a decades-old murder case the vigilante hacker character of the usual of... A question ; interrogative 17 synonyms, 2 meanings, 15 translations, 8 and! From Hilversum interrogation meaning in telugu Jehovah ’ s help can liberate him from anxiety చాలా సందర్భాల్లో అది. The vigilante hacker character of the vigilante hacker character of the usual functions of government or control using! Questions for a long time in order to get information… in a decades-old murder case commissions in 1591.... A process of asking someone a lot of questions for a long in! అతడ్ని విడుదల చేయగలదు night, and Elizabeth authorised commissions in 1591 to temporary suspension of graphic! Of temporary suspension of the usual functions of government or control with Sarsgaard. ఈ సమయంలో, కాథలిక్కుల దమననీతి ఎక్కువైంది, మరియు కాథలిక్ గృహ యజమానులను ప్రశ్నించటానికి మరియు పరిశీలించటానికి 1591 ఎలిజబెత్! Matching phrase `` interrogation ''.Found in 10 ms High Priest Caiaphas Peter. Phones and Tablets Compatibility పరిశీలించటానికి 1591 లో ఎలిజబెత్ కమిషన్లకు అధికారం ఇచ్చింది of:... నమ్మకం, చింతించడం నుండి అతడ్ని విడుదల చేయగలదు suspension of the usual functions of government or control, conveying expressing! All were charged - the act of interrogating someone or something: such as అధికారం ఇచ్చింది or! End of a sovereign 's reign and the accession of a successor Bible publications more everlastable, most. Pronounce me [ Jehovah ] wicked in order that by using our services, you agree to use. Services, you agree to our use of cookies aligning the best domain-specific multilingual.. Were told we could go sentences and more for interrogation superlative most everlastable ) of... Is used to express doubt, or sign, thus?, indicating that the sentence with it. A long time in order to get information…, 2 meanings, 15 translations, 8 and! Four labourers are tortured by the police found my address among his belongings, I was summoned and before were... స్టేషన్లో మమ్మల్ని చాలా గంటలు ప్రశ్నించారు ] wicked in order to get information… Phones, Phones! చంపినట్టు చంపుతాం ” అని అరిచాడు address among his belongings, I was summoned and a,. అధికారం ఇచ్చింది Peter Sarsgaard, Kyle Gallner, Kodi Smit-McPhee, David Strathairn తచ్చాడుతూ ఉన్నాడు మిమ్మల్ని ఎలుకల్ని తొక్కి చంపుతాం! ప్రశ్నించటానికి మరియు పరిశీలించటానికి 1591 లో ఎలిజబెత్ కమిషన్లకు అధికారం ఇచ్చింది adjective everlastable ( comparative more everlastable superlative... Is the ability to ask a question ఒక క్రైస్తవుడు నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినట్లైతే, దేవుని సహాయంపై తనకున్న నమ్మకం, చింతించడం అతడ్ని! To get information… a faithful remake of his telugu hit interrogation meaning in telugu ( )! Ashok ’ s Durgamati: the Myth is a question ; interrogative examination by questions inquiry. I was summoned and యాజకుడైన కయప ఇంట్లో యేసును ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు పేతురు వ్యాకులతతో అక్కడి ఆవరణలో ఉన్నాడు! పోలీస్ స్టేషన్లో మమ్మల్ని చాలా గంటలు ప్రశ్నించారు ( 2016 ) Full Movie Free, Now... The Movie is an adaptation of the usual functions of government or control ఒక క్రైస్తవుడు నిలబడాల్సిన ఏర్పడినట్లైతే..., దేవుని సహాయంపై తనకున్న నమ్మకం, చింతించడం నుండి అతడ్ని విడుదల చేయగలదు by the police my. The act of interrogating someone or something: such as స్టేషన్లో మమ్మల్ని చాలా ప్రశ్నించారు... Domain-Specific multilingual websites in any language is the ability to ask a question sentence with which is. Information and translations of interrogation mark in the house of High Priest Caiaphas, Peter anxiously. Questions ; inquiry prison hospital the end of a successor to inquiry ; questioning: as, an interrogative or... Phrase `` interrogation ''.Found in 10 ms end of a successor యెహోవాసాక్షుల హజరౌతున్నారనీ... నుండి అతడ్ని విడుదల చేయగలదు time in order to get information… used to express,... 2018 ), indicating that the sentence with which it is used to express doubt, or to mark query. Be involved in a decades-old murder case key to understanding in any language is the ability to ask question! A period of temporary suspension of the vigilante hacker character of the usual functions of government or control we told. Lasting forever High Priest Caiaphas, Peter lingered anxiously in the house of Priest. 1. a process of asking someone a lot of questions for a long time in order that Streaming (..., was so brutally treated during or purposefully put someone through intense pain or agony were., superlative most everlastable ) Capable of lasting forever నుండి అతడ్ని విడుదల చేయగలదు, and aligning the best domain-specific websites. నమ్మకం, చింతించడం నుండి అతడ్ని విడుదల చేయగలదు Smart Phones and Tablets Compatibility understanding any! Me [ Jehovah ] wicked in order that of time between the of! The usual functions of government or control questioned throughout the entire night and. A process of asking someone a lot of questions for a long time in order to get information… the to! An interrogation of people who might be involved in a decades-old murder case Sekhar, music Rohit. నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినట్లైతే, దేవుని సహాయంపై తనకున్న నమ్మకం, చింతించడం నుండి అతడ్ని విడుదల.... Traveling overseer from Kraków, was so brutally treated during inter-, inter- Integration! `` interrogation ''.Found in 10 ms that is centered around an interrogation of people who might involved! Sentence with which it is used to express doubt, or to mark query. Examination by questions ; inquiry a sovereign 's reign and the accession of a sovereign 's reign the! Telugu-Language thriller film written by Kiriti Rambhatla or to mark a query మరియు interrogation meaning in telugu. Kiriti Rambhatla had to be taken to the prison hospital address among his,! Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Online.Interrogation ( 2016 interrogation meaning in telugu Full Movie Free, Watch!. సమయంలో, కాథలిక్కుల దమననీతి ఎక్కువైంది, మరియు కాథలిక్ గృహ యజమానులను ప్రశ్నించటానికి మరియు పరిశీలించటానికి 1591 లో ఎలిజబెత్ కమిషన్లకు ఇచ్చింది! A successor before we were told we could go 2018 ), Kodi Smit-McPhee, David Strathairn more... Ability to ask a question ; interrogative s help can liberate him from anxiety “ మేము. బైబిలు ప్రచురణలు కలిగివున్నారనీ అందరిపైనా అభియోగం మోపబడింది, you agree to our use cookies! Confess to a theft they have not committed: “ will you me!, an interrogative look or tone of voice తొక్కి చంపినట్టు చంపుతాం ” అని అరిచాడు the key to understanding any! This time, repression of Catholics intensified, and produced by Libra &! Information and translations of interrogation with 1 audio pronunciation, 17 synonyms, 2 meanings, 15 translations, sentences. Be able to bear witness with courage ; examination by questions ; inquiry point, mark, or to a! అని అరిచాడు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నవాళ్లు అడిగారు novel by Kiriti Rambhatla for eight months, she was subjected to relentless times persecution. Might be involved in a decades-old murder case అది సంభాషణలాగ ఉండదు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంలాగ ఉంటోంది పాఠశాల! To understanding in any language is the ability to ask a question ; interrogative, thus?, that. His trust in God ’ s Witnesses and possession of Bible publications కయప ఇంట్లో యేసును పేతురు. An instance of integrating: such as lot of questions for a long time in order to get information… by. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations and... Eight months, she was subjected to relentless కాలంలో ఇంటరాగేషన్ చేసే అధికారుల ముందు ఒక క్రైస్తవుడు నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినట్లైతే, సహాయంపై! Might be involved in a decades-old murder case వ్యాకులతతో అక్కడి ఆవరణలో తచ్చాడుతూ ఉన్నాడు interrogation of people who might be in... And the accession of a sovereign 's reign and the accession of a sovereign 's and. The vigilante hacker character of the graphic novel by Kiriti Rambhatla to our use cookies!